2019/2020

1. školní den
Pracovní činnosti 3. - 5. ročník
Školní olympiáda
Vyhlášení výsledků sběru papíru
Divadélko
4. + 5. roč. Přírodověda - Neživá příroda
Výroba záložek
Dopravní hřiště
Prvouka - vycházka 1. a 2. ročník
3D kino - Oceán
Předávání slabikáře 1. ročník
Škola v pohybu 1. + 2. ročník
Muzeum - Pohádkové Vánoce
Hasík - preventivní program s hasiči - 1. část
Setkání seniorů - vystoupení
Beseda s policistou
Rozsvěcení stromu + jarmark
Mikulášská nadílka
Pěti boj Holešov
Zdravá 5
Vánoční besídka D-music
Setkání s panem Myslivcem
Vánoce ve třídách
Nová školní trička
Výstava Holubů
Projekt - ochutnávka ovoce - BOVIS
Pracovní činnosti 1. a 2. třída - výroba Sněhuláků
Malá technická univerzita - ARCHITEKT
Ratajský kos
Konec školního roku