2018/ 2019

1. školní den - Vítání prvňáčků
Olympiáda pro MŠ
Exkurze Praha 5. ročník
Požární poplach - cvičení
Dýňování
Předávání slabikáře 1. ročník
Divadlo Zlín
Vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš
Koledování
Vánoce ve třídách
Vánoce - muzeum KM
Recitační soutěž
Zdobení stromečku pro zvířátka - ŠD
Ochutnávka ovoce a oslava nových prostor školy
Modrý den - ŠD
Muzeum KM 4. a 5. ročník
Povídání o knize
IQ FESTIVAL Kroměříž
Andersonovo odpoledne
Kouzelník
Zápis do 1. třídy
Den Země - Úklid vesnice
Vyhlášení výsledků sběru papíru
Den Maminek - Besídka
Divadélko - Zvířátka z našeho statku
Zdravá 5
Žonglování
Hasík - preventivní program s hasiči - 1. část
Školní časopis - soutěž
Výlet Brno - VIDA!
Olympiáda Malotřídních škol Kroměříž - XX. ročník
Bratislava 4. ročník
Den s myslivci
Hasík - preventivní program s hasiči - 2. část
Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019