2017/2018

Vycházka s myslivci
Olympiáda ZŠ s MŠ
Evelínko neplakej - divadelní představení
Zamykání zahrady
Dýňování
Drakiáda
Pohádka Pecivál a čert
Rozsvěcení vánočního stromu a jarmark
Mikuláš v MŠ
Posezení u vánočního stromečku
Koledování
Nadílka v MŠ
Posezení u vánočního stromečku - příprava
Hasík
Čtenářská gramotnost
Výstava holubů KD Rataje
Karneval v MŠ
Šibřinky
Ratajský kos
Besídka ke Dni matek
Modrá u Velehradu - výlet
Den dětí plný vody