Sponzoři

Děkujeme:

p. Zikmundové - balík papírů, balík papírových ručníků

p. Skalické - 4 x hra do ŠD

p. Šrámkové - balík papírových ručníků

p. Ungerovi - medaile do soutěže

p. Valachové - kopírovací papíry (4 balíky)

Velké poděkování patří panu Frkalovi, paní Zikmundové a paní Hégrové, kteří sponzorovali mikulášské balíčky pro ZŠ i MŠ Rataje. Děkujeme.