Školní rok 2017/2018

První školní den
Olympiáda
Výlet - Praha
Divadlo - Evelínko, nemlaskej
Zdravá 5
Sběr papíru-vyhodnocení
Etiketa ve škole
Dýňování
Slabikář
Spisovatelé Kroměřížska
Pecivál a čert
Vánoční jarmark
Mikulášská nadílka
Muzeum KM - vánoční dílny
Hasík 1, 2
Koledování po vesnici
Vánoční slavení + družina
Policie-prevence
1. pomoc
čtenářská gramotnost
Šibřinky