Platba MŠ

 

Výše školného v  MŠ Rataje  ve školním  roce2016/2017  je  stanovena  na 270,-Kč za  měsíc.

školní rok  2016/2017 od 01.09.2016

Úhrada úplaty za vzdělávání

Zákonní zástupci, kteří  nejsou  osvobozeni od úplaty za vzdělávání dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:


Soubory ke stažení